Valmennus ja coaching

Valmennus ja coaching

Valmennus ja coaching

Minulle tärkeintä on saada aikaan asiakkaille konkreettisia tuloksia. Valmennusten avulla annan yrityksille työkaluja ja myynnissä toimiville uutta osaamista, jotta he pystyvät saavuttamaan liiketoiminnalliset tavoitteensa. Myynnin merkitys ja uudistuminen on päivän sana. Jos myynti ei toimi, ei yrityksellä ole pidemmän päälle toimintaedellytyksiä ja ilman asiakkaita yritys menettää arvonsa.

Valmennukset, joita pidän, ovat konkreettisia, moderneja ja käytännönläheisiä. Saat prosessissa mukaasi energiaa tekemiseen sekä käytännön työkaluja. Vuosien saatossa niin myyntipäälliköt, myyjät kuin myyntijohtajat ovat saaneet uusia taitoja omaan arkeen ja ovat pystyneet nousemaan uudelle tasolle digitalisoituvassa maailmassa muutoksen keskellä. Mikään muutos ei tapahdu hetkessä ja menestyminen vaatii fokusta ja sitkeyttä.

Myynti on asiakkaan auttamista ja kuuntelemalla onnistujia opit itse joka päivä. Jokaisella on omat vahvuutensa ja tehtäväni on löytää ne jokaisesta yksilöstä ja lähteä kehittämään niitä. Jokaisen on myytävä itsensä ja tunnistettava itselle sopivat asiakkaat.

Digitalisaation myötä meidän on oltava verkossa ja tavoitettavissa samanaikaisesti. Kuinka erotut ja jäät mieleen? Myynti on asiakkaan ongelmanratkaisua, joten avain tulokselliseen myyntiin on asiakkaan tarpeiden ja ostokäyttäytymisen muutoksen tunnistaminen. Onko sinun yrityksessäsi tunnistettu teille sopivat asiakkuudet, selkiytetty fokus ja mietitty asiakkuusstrategia?

 

Johannalla on itsellään vankka myynnin tausta ja hän tekee myyntiä henkilökohtaisesti edelleen päivittäin. Energisessä positiivisessa ilmapiirissä myynti sujuu ja valmennuksissa saat myynnillistä intoa ja fiilistä jaettavaksi koko tiimille.

Olen edelleen hieman perinteisellä kannalla ja uskon edelleen siihen että, määrällä on väliä. Mitä enemmän kontaktoit asiakkaita, mitä enemmän teet myyntisoittoja ja mitä enemmän tapaat asiakkaita, sitä enemmän sinulla on mahdollisia kauppoja. Tapaamisilla ei kuitenkaan pitkälle päästä jollei niitä osata hoitaa oikein ja myyntityö menee hukkaan. Yhdessä valmennuksissa voin rakentaa prosessit siten että erottaudut kilpailjoistasi.

Menestyminen vaatii selkeät tavoitteet ja tavoitteet saavutetaan sitkeällä työllä, hyvällä asenteella ja oikealla fokuksella. Valmennukset rakennan lähtötilanteen kartoituksella ja haastatteluilla sekä perehtymisellä asiakaan strategiaan ja toimintamalleihin.

Business Coaching sopii kaikille, jotka ovat uuden edessä. Olipa tilanteesi uuden tiimin johtaminen, motivaation hukkuminen, uusi rooli tai yksinkertaisesti uudistuminen niin jokainen tarvitsee apua siihen, miten ajattelussa päästään eteenpäin. Miten oivallukset syntyvät ja miten niiden syntymistä voi tukea?

Coaching-tapaaminen luo ajan ja tilan ajatteluprosessille, jolloin syntyy ymmärrystä ja oivalluksia. Keskittyminen tavoitteeseen tai valittuun fokukseen luo rajat ajattelutyölle. Rajaus mahdollistaa ajattelun syvenemisen. Coachingin tarkoitus ei ole vaatia asiakkaalta suorituksia vaan tukea häntä siinä prosessissa, jonka hän valitsee kehityskohteekseen. Paras palkinto coaching prosessissa on se hetki,kun asiakkaan silmät kirkastuvat ja oivallus on syttynyt.

Coaching on vahva menetelmä ja coachilla on vastuu toimintamalleistaan. Kyseessä on vaikuttava ja sensitiivinen prosessi, joka voi saada aikaan suuria muutoksia ihmisessä. Coachin pitää olla koko ajan tuntosarvet valppaina. Coaching on prosessi joka yleisesti kestää 4-6 kk. Yhdessä coachattavan kanssa kuljemme matkan kohti muutosta. Muutos jatkuu usein vielä coaching prosessin jälkeen ja silloin coachilla on vastuu edelleen kulkea rinnalla varmistamassa että kehitys jatkuu oikeaan suuntaan.