Käyttäytymisprofiilit Everything DiSC

Käyttäytymisprofiilit Everything DiSC®

Käyttäytymisprofiilit Everything DiSC®

Olen sertifioitu DiSC valmentaja ja hyödynnän DiSC arviointia lähes viikoittain joko valmennuksissa, rekrytoinneissa ja Coachingissa.

Valmennuksissa DiSC on luontevaa kytkeä joko omien vuorovaikutustaitojen kehittämiseen, tiimien johtamiseen, myynnin kehittämiseen tai asiakastyöhön. Valmennukset räätälöin aina asiakaskohtaisesti.

Kun olet rekrytoimassa uusia jäseniä tiimiisi DiSC on loistava työkalu kartoittamaan jo olemassa olevan tiimin vahvuudet ja kehittämiskohteet sekä tunnistamaan uuden jäsenen sopivan profiilin tiimiin.

DiSC®- on kansainvälisesti käytetty ja valmennuksissa erittäin hyväksi havaittu kommunikoinnin työkalu, joka auttaa itsetuntemuksen ja viestinnän kehittämiseen. Sitä käytetään apuna oppia paremmin ymmärtämään ihmisten tapoja vuorovaikutustilanteissa, ja on erittäin arvokas yksilö-, johtajuus- ja ryhmäkehityksessä.

 

Tunnista ja hyödynnä erilaisuus

Everything DiSC® on alkuperäinen ja kehittynein DISC-profiili maailmassa.

Everything DiSC Workplace -työyhteisöprofiili on tehokas työkalu sanoittamaan ihmisten erilaisuutta ja kuvaamaan näkyvää käyttäytymistä.

  • Profiilin alkuperä juontaa William Marstonin teriaan ihmisten erilaisuudesta.
  • Everything DiSC on validoitu Suomen kieleen ja sen keskiössä on käytettävyys, eli mitä hyötyä profiilista on sen käyttäjälle.

 

Työyhteisöprofiili - Everything DiSC Workplace

  • Työyhteisöprofiili määrittelee henkilökohtaisen DiSC-tyylin ja -prioriteetit.
  • Everything DiSC on kehittynein DiSC-tyyppinen henkilöprofiili maailmassa. Se mittaa luontaista toimintatapaa kahdeksalla akselilla ja, jossa vastaaja saa kysymyksiä sen perusteella, miten hän vastaa. Se luotettavuus on poikkeuksellisen korkea.
  • Käyttäytymistä kuvataan neljän pääulottuvuuden kautta: D = hallitseva, i = vaikuttava, S = vakaa ja C = tunnontarkka.
  • Lisäksi profiili kuvaa kahdeksaa prioriteettiä, eli niitä asiat, joihin vastaaja suuntaa voimavaransa.
  • Everything DiSC Workplace -työyhteisöprofiili luo pohjan vahvalle tiimikulttuurille, joka hyödyntää erilaisuuden voimaa.

Coaching prosessissa DiSC on konkreettinen työkalu aloitukseen, jossa raportin avulla meidän on helpompi sanoittaa haasteita ja kehityskohteita, joita lähdemme yhdessä coachattavan kanssa kehittämään Coaching prosessin avulla.

 

Coaching prosessissa DiSC on konkreettinen työkalu aloitukseen, jossa raportin avulla meidän on helpompi sanoittaa haasteita ja kehityskohteita, joita lähdemme yhdessä coachattavan kanssa kehittämään Coaching prosessin avulla.